DORADZTWO
I SZKOLENIA

Cała moja historia zawodowa jest związana z doradztwem: nieustannie poszukuję na świecie najlepszych praktyk i wiodących narzędzi, które następnie rozwijam i wdrażam u moich klientów. Większość moich długofalowych projektów doradczych wiąże się z konkretnymi zagadnieniami, mającymi w danym momencie największe znaczenie dla biznesu. Przykładowo COVID-19 spowodował, że w ostatnich latach duża część mojej pracy wiązała się z doradztwem w zakresie budowania, modyfikowania i wdrażania strategii w kompletnie nieprzewidywalnym świecie.

Działania doradcze łączę najczęściej z warsztatami menedżerskimi (przykładowo, w obszarze wdrażania właśnie uzgodnionej strategii), szkolę też pracowników każdego szczebla w szeregu zagadnień, przekładających się na efektywność organizacyjną, zespołową i indywidualną.

Gdzie mogę pomóc jako konsultant, moderator i trener?

  • Zarządzanie strategiczne: jak sprawnie wdrażać strategię i spowodować, by przełożyła się na wyniki?
  • Budowanie zespołów zarządzających i powiązanie ich działań z tworzeniem i realizacją strategii
  • Rozwój kompetencji przywódczych na wszystkich szczeblach struktury organizacyjnej
  • Asymilacja technologii i budowanie przewagi konkurencyjnej
  • Modelowanie kultury organizacyjnej i budowanie postaw przedsiębiorczych
  • Zarządzanie talentami, szczególnie w kontekście różnic pokoleniowych
  • Projektowanie zintegrowanych systemów rozwoju menedżerskiego
  • Budowanie zaangażowania, motywacja i retencja pracowników
  • Tworzenie efektywnej infrastruktury decyzyjnej w organizacji

Polecam też trzy autorskie warsztaty, podczas których pracujemy nad wyjątkowo dziś gorącymi tematami:

  • „Liderzy w strefie śmierci” – czyli podejmowanie decyzji i zarządzanie ryzykiem w warunkach nieprzewidywalności
  • „Efektywność osobista 4.0” – czyli na co postawić w rozwoju osobistym w czasach coraz szybszego zastępowania ludzkich kompetencji algorytmami
  • „Zaangażowanie 4.0” – czyli o budowaniu autentycznego zaangażowania bez względu na pokolenie

Zastanawiasz się, czy mogę ci pomóc? Po prostu sprawdź: KONTAKT